(+45) 73 70 65 19 info.nraaby@ctelteknik.dk

Garantiordning

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG?

CL Elteknik Nørre Aaby

Som medlem af TEKNIQ giver vi vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for det arbejde, vi udfører

TEKNIQ har nemlig etableret ELFO Garanti, der er en garantiordning for elarbejder.

Garantiordningen har til formål at sikre, at en privat forbruger, der får medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt, hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse. Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private kunder og elinstallatører.
Garantiordningen gælder kun for arbejder, der er udført af medlemmer af ELFO. Se derfor for en sikkerheds skyld efter el-mærket eller spørg installatøren.

Dækker udgifter op til 150.000 kr.

Garantiordningen dækker udgifter op til og med kr. 150.000,00 inkl. moms.

Hvem kan klage?

Private forbrugere kan klage over elarbejder og leverancer, der ikke er bestilt udført til erhvervsmæssige formål.​

Hvad kan man klage over?

En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for elinstallatøren. Man kan klage over næsten alt, dog ikke elinstallatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time- og materialepriser.

Læs mere på www.el-vvs-anke.dk